Як отримати детальну інформацію про особливості та етапи вступної кампанії в НаУКМА у 2022 році?

Детальну інформацію для вступників розміщено у Правилах прийому до НаУКМА та додатках до них.

Чи є в НаУКМА заочна, вечірня, модульна форми навчання?

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів НаУКМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Про зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм НаУКМА дивись тут.

Що таке сертифікатні програми НаУКМА? Хто може на них навчатися?

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає  НаУКМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів НаУКМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в НаУКМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм НаУКМА дивись  тут.

Яка вартість навчання в НаУКМА за кошти фізичних та юридичних осіб? Чи можна вносити плату за навчання частинами?

Вартість одного року навчання в НаУКМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2022 року дивись тут (бакалаври і магістри). Плата вноситься за семестр (половина річної вартості) або за рік навчання.

Чи може абітурієнт, який вже навчався у НаУКМА чи іншому ВНЗ за державний кошт, знову претендувати на бюджетне місце?

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до НаУКМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в НаУКМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Які стипендії можна отримати в НаУКМА? Яким є порядок їх нарахування і виплати?

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів НаУКМА дивись тут.

Як перевестися на навчання до НаУКМА?

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та  спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  Приймальної комісії НаУКМА vstup@ukma.edu.ua з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін,  прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Чи можна поновитися на навчання до НаУКМА?

Особа, яка  була відрахована з НаУКМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до НаУКМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

За детальною інформацією щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів НаУКМА.

Чи можуть особи, які вже мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), здобувати в НаУКМА освіту за тим самим ступенем, але з іншої спеціальності?

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

Чи є в НаУКМА гуртожитки? Де вони розташовані? Якою є вартість проживання?

НаУКМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

Гуртожитки НаУКМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Івана Кудрі, 31-а
4) Смт. Ворзель, вул. Кленова, 6-а.

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення вступників, зарахованих до університету, дивись на сайті НаУКМА.

Детальніша інформація про гуртожитки

Чи є можливість навчання на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

Студенти НаУКМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
та Національного університету оборони України імені  Івана  Черняховського.

На який курс НаУКМА можна вступити після закінчення коледжу?

Вступ до НаУКМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Чи потрібно завіряти копії документів, які подаються до Приймальної комісії НаУКМА?

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУКМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Чи приймаються заяви і документи абітурієнтів від їхніх батьків або інших довірених осіб?

Заяви і документи  подаються абітурієнтом до Приймальної комісії НаУКМА тільки особисто.

Чи потрібно подавати до Приймальної комісії НаУКМА медичну довідку?

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні при вступі на навчання. Особи, зараховані до складу студентів НаУКМА,  подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 вересня. 

Для вступників з Донбасу та Криму

Який матеріально-технічний стан НаУКМА?

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Яким спеціальностям підготовки у НаУКМА за освітнім ступенем бакалавра надається особлива підтримка?

Перелік таких спеціальностей визначено у додатку 2 до Правил прийому в 2022 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

 

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становить 3 роки 10 місяців.

За результатами яких іспитів відбувається конкурсний відбір для вступу на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавр?

Для вступу на навчання в НаУКМА для здобуття оствітнього ступеня бакалавр потрібно взяти участь в національному мультипредментному тесті (НМТ) цього року, або подати сертифікати ЗНО 2019-2021 років з дисциплін, які були необхідні для вступу на обрану спеціальність у відповідні роки.

Повний перелік конкурсних предметів, вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу визначено в додатку 3 до Правил прийому в 2022 році.

За які роки приймаються сертифікати ЗНО для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Згідно з Правилами прийому до НаУКМА у 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати абітурієнт?

На місця державного замовлення у 2022 р. абітурієнт може подати до п’яти заяв на п’ять спеціальностей та до двадцяти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання коштом фізичних та/або юридичних осіб.

У які терміни здійснюється прийом заяв для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

з 01 липня – Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

з 29 липня до 23 серпня до 18:00 – Прийом заяв і документів від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту або результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років

Як подати електронну заяву для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

Вступники бакалаврських освітніх програм подають заяви в електронній формі, яку заповнюють у режимі он-лайн на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Що потрібно для реєстрації електронного кабінету вступника?

 • Номер телефону (будь якої країни)
 • Електронна пошта
 • Свідоцтво про повну загальну середню освіту (11 класів)
 • Сертифікат НМТ (автоматично підв’яжеться до вашого кабінету)
 • Документ що засвідчує особу
 • Фотографія 3х4 розміром до 1 Мб

У яких випадках вступник на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати до Приймальної комісії НаУКМА паперову заяву?

Прийом паперових заяв і документів здійснюється у Приймальній комісії НаУКМА у таких випадках:

 • якщо абітурієнт має право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому;
 • за наявності у документах вступника розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві;
 • у разі подання вступником іноземного документа про освіту;
 • у разі подання вступником документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженою довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Заява у паперовій формі подається вступником особисто.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • 2 копії документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • за наявності – копії документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до цих розділу VIII Правил прийому до НаУКМА у 2022 році;
 • згоду на обробку персональних даних. 

 

Чи існують спеціальні умови при вступі на бакалаврські освітні програми НаУКМА?

Детальну інформацію щодо спеціальніх умов вступу на навчання до НаУКМА див. у розділі VIII Правил прийому до НаУКМА в 2022 році.

У які терміни проводяться співбесіди і вступні екзамени для пільгових категорій вступників бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

29 липня – 08 серпня Прийом заяв і документів від вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди в НаУКМА (для осіб, зазначених в п.п.2-7 розділу VIII Правил прийому)

 

09 серпня – 16 серпня Проведення індивідуальних усних співбесід (для осіб, зазначених в п.п.2-7 розділу VIII Правил прийому)

 

до 12:00 17 серпня Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

 

до 10:00 20 серпня Виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

 

до 15:00 22 серпня                     Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

Як розраховується конкурсний бал абітурієнтів, які вступають на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

 Порядок розрахунку конкурсного бала абітурієнтів бакалаврських освітніх програм див. у підрозділі 7.1 Правил прийому до НаУКМА у 2022 році.

У які терміни здійснюється виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням вступників бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

29 серпня Оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету

 

29 серпня – 02 вересня до 18:00 Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

Коли відбувається зарахування вступників бакалаврських освітніх програм НаУКМА за державним замовленням?

05 вересня Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

У які терміни здійснюється прийом заяв на навчання на бакалаврських програмах за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб?

29 серпня – 09 вересня до 18:00 Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів)

 

Коли відбувається зарахування вступників бакалаврських освітніх програм НаУКМА на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів?

10 вересня 15:00 Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Які документи потрібно подати до Приймальної комісії НаУКМА на виконання вимог для зарахування?

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами. 

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

Коли відбувається переведення вступників, зарахованих на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на вакантні місця державного замовлення?

до 19 вересня Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому)

Чи мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в НаУКМА абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування на місце державного замовлення в НаУКМА чи в іншому ВНЗ?

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в НаУКМА?

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становить 1 рік 10 місяців.

Абітурієнти якої магістерської програми мають складати магістерський комплексний тест з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання?

Магістерський комплексний тест (МКТ) у формі ЗНО мають складати вступники на спеціальність 081 «Право». Більше інформації про МКТ тут: https://testportal.gov.ua/magisterskyj-kompleksnyj-test-mkt/

Абітурієнти яких магістерських програм мають складати магістерський тест навчальної компетентності з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання?

Для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Більше інформації про МТНК тут:

https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/

Як відбувається конкурсний відбір на магістерські освітні програми зі спеціальностей 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії?

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами

 • магістерського тесту навчальної компетентності,
 • фахового вступного випробування,

та розгляду мотиваційного листа.

 

Більше про МТНК тут: https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/

Як відбувається конкурсний відбір на магістерські освітні програми зі спеціальностей 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 035 Філологія, 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 104 Фізика, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 229 Громадське здоров’я, 231 Соціальна робота?

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахового вступного випробування та розгляду мотиваційного листа.

Які категорії вступників абітурієнтів магістерських освітніх програм, де передбачено конкурсний відбір з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, мають змогу скласти вступні випробування в НаУКМА?

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

Коли відбуватиметься реєстрація на складання МКТ/МТНК з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання?

27 червня — 18 липня 18:00

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

У які терміни відбувається прийом заяв і документів на участь у конкурсному відборі при вступі на навчання до НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

з 01 серпня

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

16 сепня –

23 серпня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в НаУКМА

16 серпня — 15 вересня до 18:00

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього рівня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра може подати абітурієнт?

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються коштом фізичних та/або юридичних осіб, до двадцяти.

Як подати заяву на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра?

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до цих Правил, подають заяви в електронній  формі на сайті vstup.edbo.gov.ua

В паперовій формі подають заяви в таких випадках:

– для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної мови та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, імʼя, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО   ;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Які документи треба подати в Приймальну комісію на виконання вимог для зарахування?

Вступники в НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Вступники НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

Коли відбудеться магістерський комплексний тест та магістерський тест навчальної компетентності для спеціальностей 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії?

10–17 серпня за графіком, затвердженим УЦОЯО

Основна сесія магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

07–10 вересня за графіком, затвердженим УЦОЯО

Додаткова сесія магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

Коли відбудуться вступні іспити з іноземної мови в НаУКМА для вступників, які мають підстави?

25 серпня — 31 серпня

Індивідуальні усні співбесіди в НаУКМА замість магістерського тесту навчальної компетентності для осіб, які вступають на навчання за кошті фізичних або юридичних осіб на базі здобутого освітнього ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Коли відбудуться фахові вступні випробування в НаУКМА?

16 вересня — 19 вересня

Фахові вступні випробування в НаУКМА згідно розкладу

За якою програмою відбуватиметься магістерський комплексний тест?

За якою програмою відбуватиметься магістерський тест навчальної компетентності для спеціальностей 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

За якими програмами відбуватимуться фахові вступні випробування в НаУКМА?

Програми фахових  випробувань, які відбуватимуться у НаУКМА, дивись  на нашому сайті у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань).