Освітній ступінь – бакалавр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія
Спеціалізація:
Українська мова та література

Освітня програма: Мова, література, компаративістика

035.04 Філологія
Спеціалізація:

Факультет економічних наук

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

 

Факультет правничих наук

081 Право

281 Публічне управління і адміністрування

Освітня програма: Суспільне і приватне врядування 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітня програма:

Біологія та біотехнологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітні програми:

Фізика

Фізика біологічних систем

Комп’ютерна фізика

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика
Спеціалізація: Журналістика

Освітня програма: Зв’язки з громадськістю

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії