Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами (для вступників, які вступають за результатами ЗНО минулих років);
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал); в разі наявності ID-картки, при собі треба мати витяг про місце проживання та його дві копії.
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію військово-облікового документу;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • укласти договір вступника у двох примірниках про навчання між НаУКМА та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників);

Договір вступника по спеціальностям

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітня програмаІсторія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія
Спеціалізація:
Українська мова та література

Освітня програмаМова, література, компаративістика

035.04 Філологія
Спеціалізація:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: Англійська мова та українська мова

 

Факультет економічних наук

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

 

Факультет правничих наук

081 Право

281 Публічне управління і адміністрування

Освітня програма: Суспільне і приватне врядування 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітня програма:

Біологія та біотехнологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітні програми:

Фізика

Фізика біологічних систем

Комп’ютерна фізика

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика
Спеціалізація: Журналістика

Освітня програмаЗв’язки з громадськістю

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • укласти договір вступника у двох примірниках про навчання між НаУКМА та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників);

Договір вступника по спеціальностям

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітня програмаІсторія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія
Спеціалізація:
Українська мова та література

Освітня програмаМова, література, компаративістика

035.04 Філологія
Спеціалізація:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма: Англійська мова та українська мова

 

Факультет економічних наук

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

 

Факультет правничих наук

081 Право

281 Публічне управління і адміністрування

Освітня програма: Суспільне і приватне врядування 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітня програма:

Біологія та біотехнологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітні програми:

Фізика

Фізика біологічних систем

Комп’ютерна фізика

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика
Спеціалізація: Журналістика

Освітня програмаЗв’язки з громадськістю

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • медичну довідку з визначенням групи здоров’я (основна, спеціальна, підготовча) треба подати в деканат до 1 вересня.

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.