Освітній ступінь – магістр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітньо-наукові програми:

034 Культурологія

Освітньо-наукова програма:

033 Філософія

Освітньо-наукова програма:

035.01 Філологія (українська мова та література)
Спеціалізація: «Українська мова та література»
Освітньо-наукові програми:

035.041 Спеціалізація: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Освітньо-наукова програма:


Факультет економічних наук

051 Економіка

Освітньо-наукова програма:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукова програма:

073 Менеджмент

Освітньо-наукові програми:

075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма:

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма:

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма:

124 Системний аналіз

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет правничих наук

081 Право

Освітньо-наукова програма:

281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукові програми:

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітньо-наукові програми:

101 Екологія
Освітньо-наукова програма:

102 Хімія

Освітньо-наукова програма:

  • Хімія
  • Modern materials for chemistry and medicinal applications

104 Фізика та астрономія

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

Освітньо-наукові програми:

053 Психологія

Освітньо-наукова програма:

054 Соціологія

Освітньо-наукова програма:

061 Журналістика

Освітньо-наукові програми:

073 Менеджмент

Освітньо-наукові програми:

229 Громадське здоров’я

231 Соціальна робота

Освітньо-наукова програма:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-наукова програма:

  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії