ID ЄДЕБО Назва освітньої програми Назва англійською

 

Спеціальність

37169

Історія та археологія History and Archeology 032 Історія та археологія

37170

Філософія Philosophy 033 Філософія

37171

Культурологія Cultural Studies 034 Культурологія

37358

Теорія, історія літератури та компаративістика Theory, History of Literature and Comparative Studies 035 Філологія

37299

Теорія, історія української мови та компаративістика Theory, history of Ukrainian Language and Comparative Studies 035 Філологія

37172

Економіка Economics 051 Економіка

37173

Психологія Psychology 053 Психологія

37174

Соціологія Sociology 054 Соціологія

37359

Медіа та комунікації Media and Communication Studies 061 Журналістика

37288

Фінанси, банківська справа та страхування Finance, Banking and Insurance 072 Фінанси, банківська справа та страхування

46389

Менеджмент Management 073 Менеджмент

37175

Право Law 081 Право

37177

Біологія Biology 091 Біологія

37178

Хімія Chemistry 102 Хімія

37179

Прикладна математика Applied Mathematics 113 Прикладна математика

37176

Міжнародне право International Law 293 Міжнародне право

Презентація  дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (освітньо-наукової програми) відбувається у формі співбесіди на засіданні предметної екзаменаційної комісії (у день вступного іспиту з фаху).

 

Дослідницька пропозиція є авторським науковим текстом, що передбачає виклад вступником бажаної теми дисертаційного дослідження та містить обґрунтування її актуальності, загальну характеристику стану наукової розробки, формулювання предмета, мети і завдань дисертаційного дослідження, стисле висвітлення методологічних засад і джерельної бази планованої дисертації.