Заяви та документи для конкурсного відбору вступників на навчання до аспірантури НаУКМА приймаються в електронному вигляді за адресою:

e-mail: phd-vstup@ukma.edu.ua

Одночасно з відправленням заяви та документів просимо повідомити Приймальну комісію про намір брати участь у конкурсному відборі до аспірантури НаУКМА через реєстраційну форму за посиланням:

https://forms.office.com/r/kD43g370RV

До електронного листа на адресу phd-vstup@ukma.edu.ua

вступник має додати такі документи:

  • заповнену за встановленою формою заяву
  • заповнене за встановленою формою СV (резюме)
  • підготовану за рекомендаціями та встановленою формою дослідницьку пропозицію (з підписом автора)
  • заповнений за встановленою формою особовий листок
  • електронну копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • електронну копію ІПН;
  • електронну копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • електронні копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
  • електронні копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment (за наявності) разом із заявою за встановленою формою

Усі надані копії електронних документів будуть засвідчені за оригіналами в установленому законодавством порядку при прийнятті на навчання до аспірантури НаУКМА.

Вступник до аспірантури НаУКМА може подавати заяви не більше ніж на дві освітньо-наукові програми. За результатами конкурсного відбору вступник може бути зарахований  до аспірантури відразу на дві освітньо-наукові програми, але навчатися за кошти державного бюджету за державним замовленням  ‒ лише за однією з них (за  іншою – на умовах договору).

Відповідальний працівник Приймальної комісії надсилає на поштову скриньку вступника, яка була зазначена під час реєстрації на вступ до аспірантури та в особовому листку, письмове підтвердження надходження документів на адресу phd-vstup@ukma.edu.ua .

Якщо ви не отримали підтвердження протягом одного дня від подання документів, просимо надіслати листа на адресу:

kryvoruchkald@ukma.edu.ua