Засідання № 1 від 16 грудня 2021 року

Схвалити Правила прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2022 році й направити їх для розгляду та затвердження на засіданні Вченої ради НаУКМА

Засідання № 2 від 28 грудня 2021 року

1. Внести зміни до додатків 1 і 4 Правил прийому на навчання до Національного університету “Києво-Могилянська академія” у 2022 році у зв’язку з затвердженням нових науково-освітніх програм для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (денна форма навчання), а саме, додати:

  • освітньо-наукову програму “Сучасні матеріали для хімії та медичного призначення” — англомовна програма: “Modern materials for chemistry and medicinal applications” спеціальності 102 Хімія (програма затверджена рішенням Вченої ради від 24.12.2020 р., протокол № 22);
  • освітньо-наукову програму “Громадське здоров’я” спеціальності 229 Громадське здоров’я (програма затверджена рішенням Вченої ради від 23.12.2021 р., протокол № 22).

2.  Перерозподілити обсяги конкурсних пропозицій та ліцензійні обсяги ступенів бакалавра та магістра.

Засідання № 3 від 14 лютого 2022 року

Допустити до участі в конкурсному відборі, який оприлюднюється на сайті НаУКМА, вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

Засідання № 4 від 22 лютого 2022 року

1.  Затвердити графік та порядок проведення днів відкритих дверей та інших активностей, спрямованих на залучення абітурієнтів.
2.  Провести роботу щодо залучення персоналу для забезпечення роботи Приймальної комісії.

Засідання № 5 від 20 травня 2022 року

Затвердити Правила прийому на навчання до Національного університету “Києво-Могилянська академія” у 2022 році.

Засідання № 6 від 24 червня 2022 року

1.  Затвердити Порядок проведення вступних випробувань до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2022 році з використанням технологій дистанційного навчання.

2.  Затвердити зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету “Києво-Могилянська академія” у 2022 році.